Telecharger
Marché Localite Produit Unité Poids UML Prix Prix Sac Contenance sac Date
Kolokani Kolokani Arachide decortiquée KG - 700 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Mais jaune KG - 350 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Mil sanio KG - 375 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Patate douce KG - 300 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani sorgho KG - 350 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani riz local KG - 450 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Pomme de terre KG - 500 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani NIEBE KG - 700 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Echalotte fraiche KG - 550 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Fonio importé; KG - 900 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani oignon Violet de Galmi KG - 300 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Arachide decortiquée KG - 700 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Mais jaune KG - 350 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Mil sanio KG - 350 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Patate douce KG - 300 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani sorgho KG - 350 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani riz local KG - 450 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Pomme de terre KG - 500 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani NIEBE KG - 700 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Echalotte fraiche KG - 550 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani Fonio importé; KG - 900 - - 2022-05-28
Kolokani Kolokani oignon Violet de Galmi KG - 300 - - 2022-05-28
Macina Macina Mil sanio KG - 350 - - 2022-05-28
Macina Macina riz local BG (DP) KG - 350 - - 2022-05-28
Macina Macina Patate douce KG - 200 - - 2022-05-28
Macina Macina Riz gambiaka non tamisé KG - 375 - - 2022-05-28
Macina Macina Echalotte fraiche KG - 300 - - 2022-05-28
Macina Macina Echalotte sechée KG - 1,100 - - 2022-05-28
Macina Macina oignon Violet de Galmi KG - 175 - - 2022-05-28
Macina Macina Petit Piment seché KG - 2,500 - - 2022-05-28
Nioro Nioro Mais jaune KG - 400 - - 2022-05-28
Nioro Nioro Mil sanio KG - 500 - - 2022-05-28
Nioro Nioro Riz brisure importé KG - 400 - - 2022-05-28
Nioro Nioro Sorgho blanc local KG - 440 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Arachide coque KG - 425 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Beurre de Karité KG - 850 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Sesame KG - 700 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Gingembre KG - 800 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Patate douce KG - 200 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Pomme de terre KG - 600 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla huile KG - 1,300 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla sorgho KG - 350 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla mil KG - 375 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla mais KG - 350 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla riz local KG - 400 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla arachide décortiquée KG - 700 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla NIEBE KG - 700 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla MANGUES KG - 175 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Riz gambiaka non tamisé KG - 450 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Riz importé KG - 400 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Banane locale KG - 235 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Dattes KG - 1,000 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Ail importé KG - 1,750 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Ail local KG - 1,500 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 265 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Farine de blé KG - 600 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Chou pomme KG - 260 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Concombre KG - 325 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Echalotte fraiche KG - 400 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Fonio KG - 1,200 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Oignon KG - 250 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Salade Laitue KG - 375 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Cola KG - 1,500 - - 2022-05-28
Dioïla Dioïla Riz etuve KG - 500 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Arachide coque KG - 500 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Beurre de Karité KG - 1,200 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Gingembre KG - 900 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Mil sanio KG - 367 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Patate douce KG - 300 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Pomme de terre locale KG - 600 - - 2022-05-28
Diéma Kayes huile KG - 1,350 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Riz brisure importé KG - 400 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Riz IMPORTé LONG GRAIN KG - 500 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Arachide Graine KG - 750 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Tomate KG - 400 - - 2022-05-28
Diéma Kayes NIEBE KG - 700 - - 2022-05-28
Diéma Kayes IGNAMES KG - 600 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Sorgho blanc local KG - 367 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Maïs pilé KG - 400 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Banane importée KG - 1,000 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Banane plantin KG - 602 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Citron KG - 667 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Dattes KG - 700 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Blé KG - 500 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Orange KG - 357 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 162 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Aubergine violette KG - 353 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Farine de blé KG - 450 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Chou pomme KG - 600 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Concombre KG - 351 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Echalotte fraiche KG - 550 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Echalotte sechée KG - 2,000 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Gombo en poudre KG - 2,000 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Fonio importé; KG - 900 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Gombo séché KG - 2,055 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Gros oignon jaune importé; KG - 500 - - 2022-05-28
Diéma Kayes oignon Violet de Galmi KG - 400 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 2,250 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Petit Piment seché KG - 2,750 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Pois sucré KG - 800 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Mil pilé KG - 500 - - 2022-05-28
Diéma Kayes Riz etuve KG - 500 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Beurre de Karité KG - 1,200 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Gingembre KG - 900 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Igname importé KG - 300 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Mil sanio KG - 320 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Riz importé KG - 450 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon huile KG - 1,200 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Riz etuve; rouge local BG KG - 412 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Dattes KG - 750 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Ail importé KG - 2,000 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Concombre KG - 270 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Echalotte fraiche KG - 390 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Echalotte sechée KG - 1,400 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon oignon Violet de Galmi KG - 250 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Fonio KG - 450 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Petit Piment seché KG - 1,800 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Pois sucré KG - 750 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Niebé blanc KG - 550 - - 2022-05-28
Koulogon Koulogon Cola KG - 2,500 - - 2022-05-28
Kiffosso Kiffosso Arachide decortiquée KG - 651 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso Gingembre KG - 700 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso Riz importé KG - 400 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso huile KG - 1,400 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso Riz etuve; rouge local BG KG - 370 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso Dattes importés KG - 764 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso Ail importé KG - 1,700 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso Farine de blé KG - 550 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso Echalotte fraiche KG - 350 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso oignon Violet de Galmi KG - 250 - - 2022-05-27
Kiffosso Kiffosso Cola KG - 1,500 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Mais blanc KG - 300 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Beurre de Karité KG - 700 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Gingembre KG - 800 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Mil sanio KG - 350 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Patate douce KG - 150 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Riz importé KG - 450 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso huile KG - 1,400 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Riz local KG - 400 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Riz gambiaka non tamisé KG - 425 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Dattes importés KG - 683 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Sorgho blanc local KG - 300 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Ail importé KG - 1,750 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Ail local KG - 1,500 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Farine de blé KG - 600 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso Echalotte fraiche KG - 300 - - 2022-05-27
Yorosso Yorosso oignon Violet de Galmi KG - 250 - - 2022-05-27
Koury Koury Mais blanc KG - 300 - - 2022-05-27
Koury Koury Arachide decortiquée KG - 700 - - 2022-05-27
Koury Koury Gingembre KG - 700 - - 2022-05-27
Koury Koury Mil sanio KG - 400 - - 2022-05-27
Koury Koury Patate douce KG - 150 - - 2022-05-27
Koury Koury Pomme de terre locale KG - 450 - - 2022-05-27
Koury Koury Riz importé KG - 400 - - 2022-05-27
Koury Koury huile KG - 1,400 - - 2022-05-27
Koury Koury Riz local KG - 350 - - 2022-05-27
Koury Koury Riz gambiaka non tamisé KG - 400 - - 2022-05-27
Koury Koury Dattes importés KG - 750 - - 2022-05-27
Koury Koury Sorgho blanc local KG - 300 - - 2022-05-27
Koury Koury Ail importé KG - 1,750 - - 2022-05-27
Koury Koury Ail local KG - 1,500 - - 2022-05-27
Koury Koury Farine de blé KG - 550 - - 2022-05-27
Koury Koury Echalotte fraiche KG - 375 - - 2022-05-27
Koury Koury oignon Violet de Galmi KG - 200 - - 2022-05-27
Koury Koury Cola KG - 1,500 - - 2022-05-27
Bla Bla Mais blanc KG - 280 - - 2022-05-27
Bla Bla Gingembre KG - 600 - - 2022-05-27
Bla Bla Igname importé KG - 475 - - 2022-05-27
Bla Bla Mil sanio KG - 325 - - 2022-05-27
Bla Bla Manioc doux KG - 200 - - 2022-05-27
Bla Bla Patate douce KG - 225 - - 2022-05-27
Bla Bla Riz importé KG - 400 - - 2022-05-27
Bla Bla riz local BG (DP) KG - 400 - - 2022-05-27
Bla Bla arachide décortiquée KG - 650 - - 2022-05-27
Bla Bla Tomate KG - 200 - - 2022-05-27
Bla Bla Riz etuve; rouge local BG KG - 375 - - 2022-05-27
Bla Bla Riz gambiaka non tamisé KG - 425 - - 2022-05-27
Bla Bla Ail importé KG - 1,500 - - 2022-05-27
Bla Bla Ail local KG - 1,200 - - 2022-05-27
Bla Bla Farine de blé KG - 500 - - 2022-05-27
Bla Bla Echalotte fraiche KG - 300 - - 2022-05-27
Bla Bla oignon Violet de Galmi KG - 200 - - 2022-05-27
Bla Bla Fonio KG - 750 - - 2022-05-27
Bla Bla Hibiscus-Bissap-Oseille KG - - - - 2022-05-27
Koutiala Koutiala Mil sanio KG - 400 - - 2022-05-27
Koutiala Koutiala riz local BG (DP) KG - 400 - - 2022-05-27
Koutiala Koutiala sorgho KG - 350 - - 2022-05-27
Koutiala Koutiala Riz gambiaka non tamisé KG - 425 - - 2022-05-27
Koutiala Koutiala Maïs melangé KG - 325 - - 2022-05-27
Shiango Shiango Mais blanc KG - 400 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Noix de coco KG - 675 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Arachide coque KG - 500 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Arachide decortiquée KG - 750 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Beurre de Karité KG - 1,100 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Huile de palme rouge KG - 1,000 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Sesame KG - 700 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Gingembre KG - 700 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Igname locale KG - 500 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Manioc KG - 225 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Pomme de terre locale KG - 500 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Gomme Arabique KG - 1,500 - - 2022-05-26
Shiango Shiango riz local BG (DP) KG - 375 - - 2022-05-26
Shiango Shiango huile KG - 1,200 - - 2022-05-26
Shiango Shiango carotte KG - 800 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Riz gambiaka non tamisé KG - 400 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Dattes importés KG - 750 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Sorgho blanc local KG - 450 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Banane importée KG - 850 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Banane locale KG - 400 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Banane plantin KG - 850 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Citron KG - 1,000 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Mangue greffée KG - 310 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Orange KG - 275 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Papaye KG - 325 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Farine de blé KG - 500 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Chou pomme KG - 175 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Concombre KG - 200 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Echalotte fraiche KG - 300 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Echalotte sechée KG - 1,000 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Gombo frais KG - 225 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Gombo séché KG - 1,900 - - 2022-05-26
Shiango Shiango oignon Violet de Galmi KG - 150 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Gros piment frais KG - 1,250 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 2,000 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Petit Piment seché KG - 2,500 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Pois sucré KG - 750 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Poivron frais KG - 780 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Niebé blanc KG - 600 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Salade Laitue KG - 150 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Cola KG - 1,750 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Graine de Nere KG - 700 - - 2022-05-26
Shiango Shiango Melon KG - 390 - - 2022-05-26
Shiango Shiango POMME KG - 1,455 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Gingembre KG - 700 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Igname ordinaire KG - 1,200 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Mil sanio KG - 400 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Patate douce KG - 300 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Pomme de terre KG - 500 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni huile KG - 1,200 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni sorgho KG - 350 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Riz brisure importé KG - 425 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Arachide Graine KG - 700 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Riz etuve; rouge local BG KG - 400 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Riz gambiaka non tamisé KG - 450 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Dattes importés KG - 1,000 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Riz importé parfumé KG - 550 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Maïs pilé KG - 400 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Banane locale KG - 400 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Banane plantin KG - 830 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Mangue greffée KG - 525 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Blé KG - 600 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Ail importé KG - 1,500 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Farine de blé KG - 550 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Echalotte fraiche KG - 550 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni oignon Violet de Galmi KG - 300 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Souchet(pois sucre) KG - 700 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Fonio KG - 650 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Tomate de table KG - 870 - - 2022-05-26
Bougouni Bougouni Mil pilé KG - 450 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Mais blanc KG - 300 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Beurre de Karité KG - 850 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Huile de palme rouge KG - 1,000 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Gingembre KG - 400 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Mais jaune KG - 300 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Igname importé KG - 400 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Mil sanio KG - 450 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Manioc doux KG - - - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Patate douce KG - - - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Pomme de terre locale KG - 500 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Riz importé KG - 425 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni riz local BG (DP) KG - 375 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni huile KG - 1,107 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni sorgho KG - 350 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni arachide décortiquée KG - 650 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Tomate KG - 494 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni MANGUES KG - - - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni PETIT POIS KG - 1,375 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Riz gambiaka non tamisé KG - 425 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Riz paddy KG - - - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Ananas KG - 766 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Maïs pilé KG - 350 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Avocat KG - 411 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Banane locale KG - - - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Dattes KG - 1,000 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Mandarine KG - 141 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Orange KG - 98 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Ail importé KG - 1,600 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Ail local KG - 1,600 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Aubergine KG - 278 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 625 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Farine de blé KG - 600 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Chou pomme KG - 313 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Echalotte fraiche KG - 400 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Echalotte sechée KG - 2,000 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Gombo en poudre KG - 2,200 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Gombo séché KG - 2,195 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Gros oignon jaune importé; KG - 250 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni oignon Violet de Galmi KG - 200 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Gros piment frais KG - 571 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Fonio KG - 1,000 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 2,000 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Petit Piment seché KG - 2,100 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Pois sucré KG - 650 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Poivron frais KG - 250 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Niebé blanc KG - 516 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Voandzou KG - 375 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Cola KG - 1,400 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Attiéké KG - 250 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Graine de Das ou oseilles KG - 550 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni Graine de Nere KG - 450 - - 2022-05-26
Loulouni Loulouni POMME KG - 1,086 - - 2022-05-26
Touna Touna Tomate KG - 200 - - 2022-05-26
Touna Touna Ail importé KG - 1,500 - - 2022-05-26
Touna Touna Mais blanc KG - 280 - - 2022-05-25
Touna Touna Gingembre KG - 600 - - 2022-05-25
Touna Touna Igname importé KG - 500 - - 2022-05-25
Touna Touna Mil sanio KG - 325 - - 2022-05-25
Touna Touna Manioc doux KG - 200 - - 2022-05-25
Touna Touna Patate douce KG - 225 - - 2022-05-25
Touna Touna Pomme de terre KG - 475 - - 2022-05-25
Touna Touna Riz importé KG - 400 - - 2022-05-25
Touna Touna riz local BG (DP) KG - 400 - - 2022-05-25
Touna Touna Riz décortiqué KG - 400 - - 2022-05-25
Touna Touna Riz brisure local KG - 400 - - 2022-05-25
Touna Touna Riz etuve; rouge local BG KG - 375 - - 2022-05-25
Touna Touna Riz gambiaka non tamisé KG - 425 - - 2022-05-25
Touna Touna Sorgho blanc local KG - 300 - - 2022-05-25
Touna Touna Farine de blé KG - 550 - - 2022-05-25
Touna Touna Fonio KG - 750 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Mais jaune KG - 375 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Mil sanio KG - 400 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Riz importé KG - 375 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Riz brisure importé KG - 375 - - 2022-05-25
Faladie Bamako arachide décortiquée KG - 700 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Arachide Graine KG - 750 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Riz gambiaka non tamisé KG - 425 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Sorgho blanc local KG - 400 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Maïs pilé KG - 400 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Blé KG - 650 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Fonio importé; KG - 850 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Fonio KG - 800 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Niebé blanc KG - 650 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Mil pilé KG - 450 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Niebé rouge KG - 700 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Riz etuve KG - 450 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Gingembre KG - 750 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Igname importé KG - 350 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Manioc KG - 350 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Patate douce KG - 200 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Pomme de terre importe KG - 400 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Pomme de terre locale KG - 400 - - 2022-05-25
Faladie Bamako carotte KG - 750 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Tomate KG - 350 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Ail importé KG - 1,600 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Ail local KG - 2,000 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 405 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Aubergine violette KG - 450 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Chou pomme KG - 500 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Concombre KG - 175 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Courge KG - 150 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Echalotte fraiche KG - 400 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Echalotte sechée KG - 2,500 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Gombo en poudre KG - 2,500 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Gombo frais KG - 450 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Gombo séché KG - 1,500 - - 2022-05-25
Faladie Bamako Gros oignon jaune importé; KG - 450 - - 2022-05-25
Faladie Bamako oignon Violet de Galmi KG - 200 - - 2022-05-25
Fana Fana Arachide coque KG - 425 - - 2022-05-25
Fana Fana Beurre de Karité KG - 900 - - 2022-05-25
Fana Fana Sesame KG - 700 - - 2022-05-25
Fana Fana Gingembre KG - 800 - - 2022-05-25
Fana Fana Patate douce KG - 200 - - 2022-05-25
Fana Fana Pomme de terre KG - 450 - - 2022-05-25
Fana Fana huile KG - 1,350 - - 2022-05-25
Fana Fana sorgho KG - 350 - - 2022-05-25
Fana Fana mil KG - 375 - - 2022-05-25
Fana Fana mais KG - 350 - - 2022-05-25
Fana Fana arachide décortiquée KG - 700 - - 2022-05-25
Fana Fana Haricot KG - 700 - - 2022-05-25
Fana Fana MANGUES KG - 175 - - 2022-05-25
Fana Fana Riz gambiaka non tamisé KG - 450 - - 2022-05-25
Fana Fana Riz importé KG - 400 - - 2022-05-25
Fana Fana Banane locale KG - 250 - - 2022-05-25
Fana Fana Dattes KG - 900 - - 2022-05-25
Fana Fana Ail importé KG - 1,750 - - 2022-05-25
Fana Fana Ail local KG - 1,500 - - 2022-05-25
Fana Fana Aubergine KG - 500 - - 2022-05-25
Fana Fana Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 250 - - 2022-05-25
Fana Fana Chou pomme KG - 260 - - 2022-05-25
Fana Fana Concombre KG - 350 - - 2022-05-25
Fana Fana Echalotte fraiche KG - 425 - - 2022-05-25
Fana Fana Fonio KG - 1,100 - - 2022-05-25
Fana Fana Oignon KG - 250 - - 2022-05-25
Fana Fana Salade Laitue KG - 375 - - 2022-05-25
Fana Fana Cola KG - 1,500 - - 2022-05-25
Fana Fana Riz etuve KG - 450 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Gingembre KG - 600 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Igname ordinaire KG - 900 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Mil sanio KG - 350 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Patate douce KG - 150 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Pomme de terre KG - 400 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou sorgho KG - 275 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Riz brisure importé KG - 425 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Arachide Graine KG - 675 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Riz etuve; rouge local BG KG - 400 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Riz gambiaka non tamisé KG - 450 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Maïs melangé KG - 275 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Banane locale KG - 375 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Ail importé KG - 1,500 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Farine de blé KG - 550 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Echalotte fraiche KG - 400 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Echalotte sechée KG - 1,500 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou oignon Violet de Galmi KG - 250 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Souchet(pois sucre) KG - 700 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Tomate de table KG - 800 - - 2022-05-25
Koumantou Koumantou Cola KG - 1,400 - - 2022-05-25
Bankass Bankass Arachide coque KG - 400 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Arachide decortiquée KG - 1,000 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Beurre de Karité KG - 1,200 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Gingembre KG - 900 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Igname importé KG - 300 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Mil sanio KG - 310 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Pomme de terre KG - 600 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Riz importé KG - 450 - - 2022-05-24
Bankass Bankass huile KG - 1,200 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Riz etuve; rouge local BG KG - 412 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Avocat KG - 600 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Banane importée KG - 550 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Dattes KG - 750 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Mangue greffée KG - 200 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Ail importé KG - 2,000 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Aubergine KG - 225 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 270 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Farine de blé KG - 450 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Chou KG - 194 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Concombre KG - 263 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Echalotte fraiche KG - 375 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Echalotte sechée KG - 1,100 - - 2022-05-24
Bankass Bankass oignon Violet de Galmi KG - 350 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Fonio KG - 450 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Petit Piment seché KG - 1,800 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Pois sucré KG - 750 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Niebé blanc KG - 600 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Salade Laitue KG - 230 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Tomate de table KG - 400 - - 2022-05-24
Bankass Bankass Cola KG - 2,500 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Mais blanc KG - 375 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Noix de coco KG - 655 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Arachide coque KG - 500 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Beurre de Karité KG - 1,100 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Huile de palme rouge KG - 1,000 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Sesame KG - 750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Gingembre KG - 750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Igname locale KG - 500 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Manioc KG - 250 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Pomme de terre locale KG - 500 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Gomme Arabique KG - 375 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri riz local BG (DP) KG - 375 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri huile KG - 700 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri arachide décortiquée KG - 750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Riz gambiaka non tamisé KG - 380 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Sorgho blanc local KG - 400 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Banane importée KG - 900 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Banane locale KG - 650 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Banane plantin KG - 875 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Citron KG - 1,750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Mangue greffée KG - 175 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Orange KG - 300 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Papaye KG - 325 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Ail importé KG - 1,750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Ail local KG - 750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 160 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Aubergine violette KG - 100 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Farine de blé KG - 500 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Chou pomme KG - 165 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Concombre KG - 200 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Echalotte fraiche KG - 300 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Echalotte sechée KG - 1,100 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Gombo frais KG - 175 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Gombo séché KG - 1,750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri oignon Violet de Galmi KG - 125 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Gros piment frais KG - 1,250 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Fonio KG - 750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 2,000 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Petit Piment seché KG - 2,500 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Mil local KG - 400 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Pois sucré KG - 750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Poivron frais KG - 825 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Niebé blanc KG - 700 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Salade Laitue KG - 175 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Cola KG - 1,750 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri Melon KG - 355 - - 2022-05-24
Dogofri Dogofri POMME KG - 1,555 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Arachide coque KG - 400 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Arachide decortiquée KG - 750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Beurre de Karité KG - 1,100 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Huile de palme rouge KG - 1,000 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Sesame KG - 750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Gingembre KG - 750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Manioc KG - 225 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Pomme de terre locale KG - 500 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Gomme Arabique KG - - - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo huile KG - 725 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo arachide décortiquée KG - 750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Riz gambiaka non tamisé KG - 17,687 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Dattes importés KG - 750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Banane importée KG - 890 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Banane locale KG - 425 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Banane plantin KG - 920 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Citron KG - 2,250 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Mangue greffée KG - 185 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Orange KG - 325 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Papaye KG - 350 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Ail importé KG - 1,750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Ail local KG - 750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 175 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Aubergine violette KG - 200 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Farine de blé KG - 500 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Chou pomme KG - 175 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Concombre KG - 150 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Echalotte fraiche KG - 300 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Echalotte sechée KG - 1,000 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Gombo frais KG - 350 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Gombo séché KG - 1,750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo oignon Violet de Galmi KG - 150 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Gros piment frais KG - 1,750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Fonio KG - 750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Hibiscus-Bissap-Oseille KG - 2,000 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Mil local KG - 400 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Pois sucré KG - 750 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Poivron frais KG - 875 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Niebé blanc KG - 700 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Salade Laitue KG - 150 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo POMME KG - 375 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Patate douce KG - 225 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Riz gambiaka non tamisé KG - 375 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Riz local blanchi KG - 425 - - 2022-05-24
Sokolo Sokolo Petit Piment seché KG - 2,500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Mais blanc KG - 325 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Arachide coque KG - 450 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Beurre de Karité KG - 1,000 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Sesame KG - 750 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Gingembre KG - 700 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Mais jaune KG - 325 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Igname importé KG - 500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Manioc KG - 200 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Mil sanio KG - 350 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Patate douce KG - 150 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Pomme de terre locale KG - 500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou riz local BG (DP) KG - 375 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou huile KG - 1,200 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou riz local KG - 450 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Arachide Graine KG - 700 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou carotte KG - 285 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Tomate KG - 375 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou betterave KG - 1,600 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou riz entier local KG - 450 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Riz etuve; rouge local BG KG - 375 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Riz gambiaka non tamisé KG - 400 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Persil KG - 1,650 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Dattes importés KG - 800 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Riz importé parfumé KG - 500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Sorgho blanc local KG - 350 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Ananas KG - 1,150 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Maïs pilé KG - 375 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Avocat KG - 1,300 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Banane douce KG - 500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Banane importée KG - 750 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Banane locale KG - 500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Banane plantin KG - 435 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Citron KG - 1,275 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Mandarine KG - 500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Mangue greffée KG - 165 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Orange KG - 600 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Papaye KG - 550 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Papaye solo KG - 650 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Ail importé KG - 1,500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Ail local KG - 1,200 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Aubergine Africaine (N'Goyo) KG - 175 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Farine de blé KG - 550 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Chou pomme KG - 265 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Concombre KG - 145 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Courge KG - 155 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Echalotte fraiche KG - 325 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Echalotte sechée KG - 1,000 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Gombo frais KG - 325 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Gombo séché KG - 2,000 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Gros oignon blanc KG - 200 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou oignon Violet de Galmi KG - 175 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Fonio KG - 700 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Mil local KG - 350 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Niebé blanc KG - 700 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Mil pilé KG - 400 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Niebé noir KG - 700 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Voandzou KG - 500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Cola KG - 1,500 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Attiéké KG - 600 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Graine de Das ou oseilles KG - 250 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Melon KG - 255 - - 2022-05-24
Segou Chateau Segou Tangelo KG - 750 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Gingembre KG - 700 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Mais jaune KG - 350 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Igname importé KG - 450 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Mil sanio KG - 400 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Patate douce KG - 200 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Pomme de terre KG - 500 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Riz importé KG - 400 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Riz brisure importé KG - 400 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba arachide décortiquée KG - 700 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Arachide Graine KG - 800 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Haricot KG - 650 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Riz gambiaka non tamisé KG - 425 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Sorgho blanc local KG - 375 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Maïs pilé KG - 450 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Ail importé KG - 1,500 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Echalotte fraiche KG - 400 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Fonio importé; KG - 1,000 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba oignon Violet de Galmi KG - 250 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Fonio KG - 900 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Mil pilé KG - 500 - - 2022-05-24
Koulikoro Koulikoro Ba Riz etuve KG - 500 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Mais jaune KG - 350 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Mil sanio KG - 400 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Riz importé KG - 400 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Riz brisure importé KG - 400 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro arachide décortiquée KG - 700 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Arachide Graine KG - 800 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Haricot KG - 650 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Riz gambiaka non tamisé KG - 425 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Sorgho blanc local KG - 375 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Maïs pilé KG - 450 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Fonio importé; KG - 1,000 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Fonio KG - 900 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Mil pilé KG - 500 - - 2022-05-24
Koulikoro Gare Koulikoro Riz etuve KG - 500 - - 2022-05-24
Niamakoro Bamako Arachide decortiquée KG - 900 - - 2022-05-24
Niamakoro Bamako Mil sanio KG - 450 - - 2022-05-24
Niamakoro Bamako Riz importé KG - 375 - - 2022-05-24
Niamakoro Bamako sorgho KG - 350 - - 2022-05-24
Niamakoro Bamako Riz gambiaka non tamisé KG - 425 - - 2022-05-24
Niamakoro Bamako Maïs pilé KG - 400 - -